Çok tehlikeli istilacılar balast sularıyla geliyor.


Gemilerin balast suları ile taşınan ve "çok tehlikeli istilacı" olarak nitelendirilen 5 tür sucul canlı ve mikroorganizma Türkiye sularında ekosistem için büyük tehtit oluşturuyor.

Denizcilik Müsteşarlığı yetkililileri, gemilerin yüksüz seyir sırasında denge sağlamak amacıyla ayrılmış tanklarına aldıkları "balast suyu"nu, yük alacakları limanlarda boşaltmaları nedeniyle, başka sularda yaşayan milyonalrca farklı sucul canlı ve mikroorganizmanın bizim ekosistemimize taşındığını belirtti. Bu türler, taşındıkları yerde, kendilerinin gelişmesini önleyen başka türler olmadığı için, kontrolsüzce çoğalarak geri dönüşümsüz bir şekilde bölgeyi istila edebiliyor. ve sularda binlerce yıldır oluşmuş ekosistemi tehtdit etmeye başlıyor.

GEMİLERE CİHAZ  

Tubitak Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Denizcilik Müsteşarlığı tarafından, uluslararası deniz trafiğinin ve taşınan balast suyunun riskini belirlemek ve bu riski azaltmak için alınacak önlemleri ortaya koymak amacıyla "Balast Suyu ile Taşınan Zararlı Sucul Organizmaların Kontrolü ve Yönetim Projesi" yapıldu. Proje kapsamında, 2011 yılında yürürlüğe girmesi beklenen "Gemi Balast Suları ve sedirmanların Kontrolü ve Yönetimi Uluslararsı Sözleşmesi" ile Türkiye'nin yerine getireceği sorumluluklar belirlendi. 2015'e kadar tüm gemilere "Balast Arıtım cihazları" takılarak gemilerin taşıdıkları suların içindeki tüm canlıları arıtması sağlanacak.

Proje ile Türkiye'nin limanlarına yılda yaklaşık 23 milyon ton balast suyu deşarj edildiği ve balast deşarjlarının deniz trafiği ile orantılı olarak Marmara, İzmir, ve İskenderun bölgelerinde yoğunlaştığı tespit edildi.

KAYNAK:HABERTÜRK

Hiç yorum yok: