AB YENİ ENERJİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI


Avrupa Birliği'nin önümüzdeki on yılda uygulayacağı enerji stratejisini ortaya koyan "Enerji 2020" planı, üye ülkelerin ortaklaşa kullanacakları bir elektrik ve gaz dağıtım şebekesini öngörüyor.

BBC Türkçe
Geçen sene yaşanan 'Rus gazı krizi', AB enerji politikalarının sorgulanmasına yol açmıştı
Bugün, AB'nin enerjiden sorumlu komisyon üyesi Guenther Oettinger tarafından açıklanan plan, 1 trilyon euroluk yatırımı içeriyor.
İlgili Konular Ekonomi, Enerji, Avrupa Birliği "Enerji politikasını Avrupalılaştırmak" amacıyla uygulamaya konacak plan, üye ülkeler arasında ortak bir şebeke kurularak, ülkeleri enerji tedarikçileriyle yaşanan sorunlara karşı korumayı hedefliyor.
2009 Ocak ayında, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, Ukrayna üzerinden edindikleri Rus doğal gazından haftalarca mahrum kalmışlardı.
"Sürdürülebilir ve güvenli" "2015 yılında hiç bir üye ülke tek başına kalmamalı" diyen Oettinger, yatırım için gerekli paranın enerji şirketleri ve vergilerden sağlanacağını açıkladı.
Yorumcular, Avrupa çapında ortak bir enerji şebekesi yeni bir fikir olmasa da, bu öneriyi bir Alman olan Oettinger'den duymanın ilginç olduğunu dile getiriyorlar.
Zira ortak enerji şebekesi projesine şimdiye dek en çok ayak direyen üye ülke Almanya olmuştu.
AB'nin enerjiden sorumlu komisyon üyesi Guenther Oettinger "enerji sistemimizi daha sürdürülebilir ve güvenli bir hale getirmemiz zaman alacaktır ama kararlı olmalıyız" diyerek, üye ülkelerde yaşanabilecek bürokratik engellerin bir an önce aşılmasını istedi.
Ayrıca, ev sahiplerinin konutlarındaki enerji kaçaklarını azaltmaları için bir devlet yardımının uygulamaya geçirilmesi de planlar arasında.
Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı raporlar üye ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıma geçirmede başarısız olduğunu ortaya koyuyor.
Yine bu raporlara göre AB ülkeleri, 2020 yılında hedeflenen AB enerji verimliliğinin yüzde yirmi oranında artırılması hedefinden oldukça uzak durumdalar

KAYNAK:NTVMSNBC YEŞİL HABER

AB'nin yeni enerji stratejisi çok iyi yalnız bunu diğer ülkelerinde çok iyi desteklemesi gerekir, özellikle'de ABD, ÇİN, RUSYA, FRANSA, İTALYA, ALMANYA, TÜRKİYE gibi ülkelerin desteklemesi gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları çok yararlı kaynaklardır; Petrol,  kömür,  gibi çevre kirliliğine zarar verecek yapılar değildir. Doğal gazın çevreye zarar vermemesi çok iyi ancak Dünya'da doğal gazda yenilenemeyen enerji kaynaklarında yer aldığı için oda tehlikelidir. Çünkü bitme olasılığı vardır, Bence bu strateji hemen yürürlüğe geçirilmeli ve bir an önce doğaya yardım edilmelidir. Yoksa her geçen zaman bizim aleyhimizedir.

Hiç yorum yok: